Under sportlovsveckan (v8) kommer det vara öppet i Eriksson Arena följande tider för allmänhetens åkning.

Tisdag 20/2 kl 10.00 – 13.00

Onsdag 21/2 kl 10.00 – 13.00

Torsdag 22/2 kl 10.00 – 13.00

Söndag 25/2 kl 09.00 – 12.00

Medlemmar åker gratis.
60 kronor per person om man inte är medlem.

VÄLKOMNA!