Supporterklubb för ÅTIF

 

Affärsidén i supporterklubben är att stötta huvudföreningen ekonomiskt. I dagsläget har Supporterklubben över 300 medlemmar som varje år betalar en avgift. Detta gör att vi tillsammans kan bidra ekonomiskt till föreningen. Supporterklubben har vid flera tillfällen bidragit med ekonomiskt stöd till föreningen.

 

Medlemmar i Supporterklubben

Supporterklubbens bidrag

 

Inför hallbygget ställde vi frpgan om medlemmarna kunde tänka sig att ge en gåva till hallen och dess drift.. Av den skänkta 1004 000:- kom 680 000:- från Supporterklubben och resten från huvudföreningens medlemmar.

För medlemmar

Varje månad lottar vi ut vinster till medlemmar i Supporterklubben. Vinstplanen innehåller 2 vinster 200 kr, 3 vinster 100 kr och 9 vinster med 2 st Sverigelotter.

Bli medlem du också!

Sätt in 200 kr på PlusGirot 79 61 82-4. Mejla ditt namn, adress och telefonnummer till bokelund1@yahoo.se.

Supporterklubben

Jonny Ottosson

Ordförande

073-089 30 19

Krister Lilliequist

Sekreterare

070-835 23 16

Irene Thuresson

Kassör

070-629 31 64

Stig Thuresson

Ledamot

070-629 61 61

Gunnar Karlsson

Ledamot

070-399 98 76

Maj Britt Svahn

Ledamot

073-558 95 49

Jonas Erixon

Ledamot

070-865 02 49